Lights out. Sesso | Lights out. Sexua

Eren

Stenditi a letto con me / Senza coperte perché / Non voglio, niente addosso tranne la voglia di star qui con te / Dirti ti amo e non t’ho mai lasciato né mollerò mai vedrai che mi amerai / Dolcemente / Sotto questo / Cielo di stelle / Sotto la pioggia o sotto al sole / In ogni singolo momento ogni singolo secondo ogni singolo che sforno ci sei tu, ed io / sempre più blu / Sempre più giù / Sempre più blu / Sempre più giù. / Faccio trap come faccio rap come studio jazz con mio padre al sax ed io al flauto, classica, storia drastica, ma sai che ma ‘sti ca / mastico rabbia da / troppo per farmi d’indica / e tu mi indichi sproloquiando / mentre intanto copiando da un altro ottieni la fama che avevi sognato ed arrivi in alto / ma sai che c’è? / Rimango qua in basso su quest’asfalto / Rimango vero e me ne vanto / Tu lassù in alto, sempre più falso / Questo è il tuo momento ma Aspetta che salgo! / Aspetta solo che questa mia musica mi segua / Aspetta solo che si infili sotto sta coperta nera / Aspetta solo che mi parli con quella sua voce tetra / Mi entra nella testa, carezza da mani di pietra / Crepa! / Anzi no, non posso, dirti va, farti o farmi un torto anche se qua non c’è torto o ragione c’è solo ciò che ho tolto nel tempo da me / pure il nome. / Mi hanno tolto pure il nome / Nome nome… / Non smetto nemmeno con te / Penso a tutto in questo letto, ma te / Continui a muoverti / Continui a muoverti / Continui a muoverti / Su di me / Continui a muoverti / Continui a muoverti / Continui a muoverti / Su di me / E allora vieni qui / Vieni qui / Vieni qui / Vieni qui da me / Fammi scordar di me / Fammi scordar di te / Non ti scordar di me / Non ti scordar di te / Solo i nostri corpi lottano / Le nostre menti si addormentano, di colpo / Solo i nostri corpi sotto questi colpi gemono… / Ma Le nostri menti piangono… / Anche se stiamo / Siamo / Divisi da catene / Ti amo o no / Nascondo quel che ho / All’interno del mio cuore / Nel profondo di ciò che nascondo / Ma ne senti l’odore / Da ogni mia espressione / Ogni mia confessione / Ogni mio dolore, che / Rende tutto più piacevole / Per te. / Solo per te. / Lo faccio solo per te / Lo faccio solo perché / Faccio, solo questo perché? / Tra sette miliardi di persone ce n’è una che più una fa noi, e tu mi vuoi, come vorresti / Sdraiarti sui sassi del letto di un fiume / Calcare i tuoi passi su un mare di piume / Volare tra gli astri in un giorno di sole / Morire vivendo in un mondo di favole / Parlare pensando di non farmi mai male / Ma questo mondo non c’è… / Questo mondo non c’è… / E nel frattempo nella notte / In questo letto tu: / Continui a muoverti / Continui a muoverti / Continui a muoverti / Su di me / Continui a muoverti / Continui a muoverti / Continui a muoverti / Su di me / E allora vieni qui / Vieni qui / Vieni qui / Vieni qui da me / Fammi scordar di me / Fammi scordar di te / Non ti scordar di me / Non ti scordar di te / (Non ti scordar di noi)

Etzan zaitez ohean nirekin

mantarik gabe ze

Ezer ez nahi gainean, zukin egoteko gogoa besterik ez

Maite zaitut esan betirako elkar, ez dut inoiz etsiko,

maiteko nauzu alta

Emeki ortzi honen azpian

Euripe ala eguzkipean

Segundu oro ta hats bakoitzean

hara zu, ta ni

Are ta urdinago beherago

ilunago beherago

Trap egiten dut rap ta

jazz ikasten dut ta

aita saxoan ni flauta klasikoan,

historio drastikoan

bost axolakoan haserre ta belarra errea tartean

zure ele melea lortu duzu ezaguna izatea

besteak kopiatzen goian agertzea

Baina ba al dakizu

Asfaltoan geratzen naiz,

harro eta jator

Zu hor goian, gero ta faltsuago

Zure momentua da baina, banator

Itxoin nire musika nirekin dator

Itxoin manta azpian sartu dadin

Itxoin bere ahots ilunarekin

niri mintzatu arte

harrizko eskuz ferekatu

zureak egin!

Beno ez, ezin zu bidali pikuta,

zu edo ni mindu, hemen ez da minik,

ez arrazoirik,

nigandik hustutako guztia baizik

Izena ere kendu didate

izena izena

zurekin ere geratu ezin

Ohean oro bururatzen zait, baina zu

Mugitzen jarraitu

Mugitzen jarraitu

Mugitzen jarraitu

Nire gainean

Mugitzen jarraitu

Mugitzen jarraitu

Mugitzen zu zu

Zatoz hona bada

Zatoz hona

Zatoz hona

Zatoz nigana

Ni ahaztu

Zu ahaztu

Zuk ez ni ahaztu

Zuk ez zu ahaztu

Gorputzak soilik borrokan

Gure senak lokartzen, bapatean

Kolpe hauen artean, gorputzak adi adian

Gure senak ordea negarrean

Naiz bagaude, bagara

kateek zatituta

Maite zaitut ala ez

Izkutatu dudana

Nire bihotzaren barruan

Sakonean izkutuan

Zaude nire usaiean

Nireak diren hitzak

Nireak diren aitortzak

Nire min bakoitzak

Edertzen dute den dena zutzat

Zuretzat soilik

Zuretzat ez besterik

Zergatik guzti hau egin

Horregatik, zergatik zazpi mila milioi personen artean,

Bat gehi bat gara gu

Ta zuk ni nahi

Errekaren ohean etzan nahi bezala

luma itsasoan ibili ahala

bizi izarren artean

eta hil ipuin mundu batean

Inoiz mindu gabe mintzatu

Ez da halako mundurik hautu

halako mundurik hautu

Gauean, bitartean zu ohe honetan

Mugitzen jarraitu Mugitzen jarraitu

Mugitzen jarraitu Nire gainean

Mugitzen jarraitu Mugitzen jarraitu

Mugitzen zu zu

Zatoz hona bada Zatoz hona

Zatoz hona

Zatoz nigana

Ni ahaztu, zu ahaztu

zuk ez ni ahaztu

Zuk ez zu ahaztu

DIZIONARIO | HIZTEGIA

Etzan zaitez: sdraiati

ohean: al letto (Ohe: letto)

nirekin: con me (Ni: io)

mantarik gabe: senza coperte (Manta: coperta. Gabe: senza)

ze: perché

Ezer ez: niente

nahi: voglio, volere

gainean: sopra

zukin: con te

egoteko: per stare

gogoa: la voglia

besterik ez: soltanto

Maite zaitut: ti amo

esan: dire, di

betirako: per sempre

elkar: insieme

ez dut inoiz etsiko: non smetterò mai (Ez: no. Inoiz: qualche volta. Inoiz ez: mai. Etsi: mollare, lasciare)

maiteko nauzu: mi amerai (Maite: amare. Nauzu: tu a me)

alta: invece

Emeki: dolcemente

ortzi: cielo stellato

honen: di questo

azpian: sotto

Euripe: sotto la pioggia (Euri: pioggia)

ala: oppure

eguzkipean: sotto il sole (Eguzki: sole)

Segundu: secondo

oro: ogni

ta (eta): e

hats: respiro

bakoitzean: in ogni

hara: ecco!

zu: tu

ta: e

ni: io

Are ta: sempre più

urdinago: più blu (Urdin: blu)

ilunago: più oscuro, più triste (Ilun: oscuro, triste)

Are ta: sempre più

beherago: più giù (Behe: giù)

Trap: trap

egiten dut: faccio (Egin: fare)

rap ta: rap e

jazz: jazz

ikasten dut: studio (Ikasi: studiare)

ta: e

aita: padre

saxoan: nel sassofono

ni: io

flauta klasikoan: nel flauto classico

historio drastikoan: nella storia drastica

bost axolakoan: ma ’sti cavoli (Bost: 5. Axola: fregare, importare)

haserre: arrabbiato

ta: e

belarra: erba

errea: fumata, bruciata

tartean: intanto

zure: il tuo

ele melea: sproloquio

lortu duzu: sei riuscita (Lortu: riuscire)

ezaguna: conosciuta

izatea: essere

besteak: gli altri

kopiatzen: copiando

goian: su

agertzea: comparire

Baina: ma

ba al dakizu: lo sai?

Asfaltoan: nell’asfalto

geratzen naiz: rimango (Geratu: rimanere. Naiz: sono)

harro: orgoglioso, me ne vanto

eta: e

jator: in gamba, vero.

Zu: tu

hor:

goian: su

gero ta: sempre più

faltsuago: più falso (Faltsu: falso)

Zure: tuo

momentua: momento

da: è

baina: ma

banator: vengo

Itxoin: aspetta

nire: la mia

musika: musica

nirekin: con me

dator: viene

Itxoin: aspetta

manta: coperta

azpian: sotto

sartu dadin: che si infili (Sartu: entrare)

Itxoin: aspetta

bere: suo

ahots ilunarekin: con la voce scura, tetra (Ahots: voce. Ilun: scuro)

niri: a me

mintzatu arte: finché mi parla (Mintzatu: parlare. Arte: fino a che)

Nire burmuinean: nel mio cervello (Nire: mio. Burmuina: cervello)

sartu: entrare

harrizko: di pietra

eskuz: con le mani (Esku: mano)

ferekatu: accarezzare

zureak egin: crepa!

Beno: va beh…

ez: no

ezin: non posso

zu bidali: mandarti (Zu: tu. Bidali: inviare)

pikuta: a quel paese

zu edo ni: tu o io

mindu: fare del male

hemen: qui

ez da minik: non c’è torto (Ez: no. Da: c’è. Mina: dolore)

ez arrazoirik: ne ragioni

nigandik: da me

hustutako guztia: tutto quel che è svuotato (Hustu: svuotare. Guztia: tutto)

baizik: invece

Izena: il nome

ere: anche

kendu didate: mi hanno tolto (Kendu: togliere. Didate: loro a me)

izena: il nome

zurekin ere: con te neanche

geratu ezin: posso rimanere (Geratu: rimanere)

Ohean: nel letto (Ohe: letto)

oro: tutto

bururatzen zait: mi viene in mente (Buru: testa. Bururatu: venire in mente. Zait: esso a me)

baina zu: ma tu

Mugitzen jarraitu: continua a muoverti (Mugitu: muovere jarraitu: continuare)

Nire gainean: sopra di me (Nire: di me, mio. Gainean: sopra)

Zatoz: vieni

hona: qui

bada: allora

Zatoz nigana: vieni da me

Ni ahaztu: Dimenticarmi, dimenticami

Zu ahaztu: dimenticarti

Zuk ez ni ahaztu: tu non dimenticarmi (Zuk: tu. Ez: no. Ni: io. Ahaztu: dimenticare)

Zuk ez zu ahaztu: tu non ti dimenticare

Gorputzak: i corpi

soilik: soltanto

borrokan: lottano (Borroka: lotta)

Gure: nostre

senak: menti

lokartzen: si addormentano

bapatean: di colpo, tutt’a un tratto

Kolpe hauen artean: in mezzo a questi colpi (Kolpe: colpo. Hauen: di questi. Artean: tra)

gorputzak: i corpi

ari arian: con insistenza

Gure: le nostre

senak: menti

ordea: invece

negarrean: nel pianto (Negar: pianto)

Nahiz bagaude: anche se stiamo

bagara: siamo

kateek: dalle le catene, catene

zatituta: divisi

Maite zaitut: ti amo

ala ez: oppure no

Izkutatu dudana: quel che ho nascosto

Nire bihotzaren barruan: dentro al mio cuore (Nire: mio. Bihotza: cuore. Barruan: dentro)

sakonean: nel profondo

izkutuan: nascosto

zaude: sei, stai

nire usaiean: nel mio odore (Nire: mio. Usai: olfato, odore.)

Nireak diren hitzak: le parole che sono mie (Nireak: mie. Diren: che sono. Hitzak: parole)

Nireak diren aitortzak: le confessione che sono mie

nire min bakoitzak: ogni mio dolore (Min: dolore. akoitza: ogni)

edertzen dute: abbelliscono (Eder: bello)

den dena: tutto

zutzat: per te

Zuretzat soilik: Solo per te (Zuretzat: per te. Soilik: soltanto)

Zuretzat ez besterik: solo per te

Zergatik: perché

guzti: tutto

hau: questo

egin: fare

horregatik: per quello

zergatik: perché

zazpi mila milioi: sette mila milioni

personen artean: tra persone

bat: 1

gehi: più, +

gara gu: siamo noi

Ta zuk ni nahi: E tu mi vuoi

Errekaren: del rusciello

ohean: nel letto

etzan nahi bezala: come volersi sdraiare (Etzan: sdraiarsi. Nahi: volere. Bezala: come)

luma itsasoan: in un mare di piume (Luma: piuma. Itsaso: mare)

ibili ahala: poter camminare (Ibili: camminare. Ahal: poter)

Egun argian hegal: volare in un giorno di sole (Egun: giorno. Argi: luce. Hegal: volare)

bizi izarren artean: vivere in un mondo di stelle (Bizi: vivere. Izar: stella. Artean: tra)

eta: e

hil ipuin mundu batean: morire in un mondo di favole (Hil: morire. Ipuin: favola. Mundu: mondo. Batean: in un)

Inoiz mindu gabe mintzatu: parlare senza mai fare male (Inoiz: mai. Mindu: fare male. Gabe: senza. Mintzatu: parlare)

Ez: no, non

da: c’è, è

halako mundurik hautu: la possibilità di mondi così. (Halako: così. Mundu: mondo. Hautu: scelta, possibilità)

Gauean: nella notte

bitartean: nel frattempo

zu: tu

ohe: letto

honetan: in questo

Mugitzen jarraitu: continui a muoverti

Mugitzen jarraitu: continua a muoverti

Nire gainean: su di me

Zatoz hona bada: e allora vieni qui

Ni ahaztu: scordati di me

Zu ahaztu: scordarti di te

Ez ni ahaztu: non ti scordar di me

ez zu ahaztu: non ti scordar di te

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...